מערכות מולטימדיה

Mazda מזדה

מזדה 3 - 2015/2020 מסך מגע ״9 ZETA

מזדה 2

מזדה 3 - 2015/2020

מזדה CX-5

מזדה 6 - 2007