חיישני רוורס (CRS9000)

חיישני רוורס (CRS9000)

חיישני רוורס עבור חניית רכב עם צג לדים וזמזם אזהרה, עם תיבת בקרה פונקציונאלית, החיישנים מותקנים בקו הטמבון.