FULL HD 1080P מצלמת דרך (DVR-500)

FULL HD 1080P מצלמת דרך (DVR-500)

מצלמת דרך עם איכות צילום גבוהה, המצלמה באיכות FHD עם  זווית צילום רחבה, הקלטה על גבי כרטיס זכרון נייד המצלמה כוללת בתוכה חיישן תנועה, תומכת במצב לילה . המצלמה מופעלת מרגע הנעת הרכב.